Privaatsustingimused

Vastutus
1.1 Kasutades www.juliajarvekula.ee Veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult.
1.2 Veebileht www.juliajarvekula.ee kannab endas informatiivset sisu. Veebileht ei võta vastutust jagatud informatsiooni kasutamise tulemuste eest. Veebileht ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest.
1.3 Tarbija vastutab ise otsuste eest, mis ta lehel leitud informatsiooni baasil teeb ja kuidas.

Privaatsus
Atlant AVL OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1.1 Veebilehe omanikule usaldatud isikuandmed (nimi, aadress, telefon, email) on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega, v.a. Atlant AVL OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
1.2 Veebilehe kaudu kogume järgmiseid üldiseid andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel isiku e-maili aadress ja nimi 2) üldine anonüümne statistika Veebilehe külastatavuse kohta.
1.3 Tarbija annab Veebipoes oma isikuandmeid (nimi, aadress, telefon, email) sisestades Veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks Toote kohaletoimetamiseks). Toote kohaletoimetamiseks vajalik info on e-maili aadress (digitaalne toode) ja telefoninumber (füüsiline toode).
1.4 Kui Tarbija soovib tellimuse vormistada ettevõttele, siis säilitatakse raamatupidamise tarbeks ettevõttega seotud info (ettevõtte nimi, aadress, kontakt e-mail). Ettevõtte kontaktandmeid ei jagata kolmandate osapooltega.
1.5 Kogutud isikuandmete (nimi ja email) abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult siis kui Tarbija on andnud selleks oma nõusoleku. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. 
1.6 Veebilehele on lisatud Google Analytics ja Facebook Pixel. Nende abil kogume andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
 


Andmekaitse ja -säilitamine
1.1 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Isikuandmeid ei salvestata töötajate arvutitesse.
1.2 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
1.3 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
1.4 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
1.5 Veebipoes on ostude ajalugu säilitatakse raamatupidamislikel eesmärkidel.

Autoriõigus
1.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Altlant AVL OÜ.
1.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis, kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.
1.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.